Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Obecní školství - informace

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

6. ročník dopravní soutěže mateřských škol – určeno MŠ – vystaveno dne 7. 2. 2017  (124.27 KB) 6. ročník dopravní soutěže mateřských škol – určeno MŠ – vystaveno dne 7. 2. 2017

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách (seminář NIDV pro výchovné poradce) – určeno ZŠ – vystaveno 15. 1. 2018 (466.43 KB) Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách (seminář NIDV pro výchovné poradce) – určeno ZŠ – vystaveno 15. 1. 2018

Vykazování podpůrných opatření ve výkazech R 44-99 v listopadu a prosinci 2017 – určeno všem – vystaveno 11. 9. 2017 (116.00 KB) Vykazování podpůrných opatření ve výkazech R 44-99 v listopadu a prosinci 2017 – určeno všem – vystaveno 11. 9. 2017

Prevence rizikového chování (konference) – nové! – určeno ZŠ, SŠ – vystaveno 29. 3. 2017 (123.50 KB) Prevence rizikového chování (konference) – nové! – určeno ZŠ, SŠ – vystaveno 29. 3. 2017

Prevence rizikového chování (konference) – určeno ZŠ, SŠ – vystaveno 7. 3. 2017 (123.50 KB) Prevence rizikového chování (konference) – určeno ZŠ, SŠ – vystaveno 7. 3. 2017

Metodický materiál Ministerstva vnitra k vymezení školských obvodů základních a mateřských škol – určeno MŠ, ZŠ a obcím, které zřizují ZŠ a MŠ & (660.11 KB) Metodický materiál Ministerstva vnitra k vymezení školských obvodů základních a mateřských škol – určeno MŠ, ZŠ a obcím, které zřizují ZŠ a MŠ &

Výzva hlavního hygienika - určeno všem – vystaveno 31. 3. 2016 (684.85 KB) Výzva hlavního hygienika - určeno všem – vystaveno 31. 3. 2016

Databáze výstupů projektů OP VK - určeno ZŠ – vystaveno 13. 2. 2015 (1472.10 KB) Databáze výstupů projektů OP VK - určeno ZŠ – vystaveno 13. 2. 2015

Licenční zajištění produktů společnosti Microsoft  – určeno všem – vystaveno dne 12. 9. 2014 (490.20 KB) Licenční zajištění produktů společnosti Microsoft – určeno všem – vystaveno dne 12. 9. 2014

Informace a vzory správních rozhodnutí k přijímacímu řízení k předškolnímu vzdělávání - určeno MŠ - vystaveno 6. 2. 2014 (61.64 KB) Informace a vzory správních rozhodnutí k přijímacímu řízení k předškolnímu vzdělávání - určeno MŠ - vystaveno 6. 2. 2014

Oznámení MŠMT (upozornění pro školy – revakcinace proti tuberkulóze) – určeno ZŠ – vystaveno 27. 11. 2013 (462.80 KB) Oznámení MŠMT (upozornění pro školy – revakcinace proti tuberkulóze) – určeno ZŠ – vystaveno 27. 11. 2013

Změny v doručování (informace) - určeno všem - vystaveno 26. 8. 2009 (330.01 KB) Změny v doručování (informace) - určeno všem - vystaveno 26. 8. 2009

Informace o dopadu novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - určeno všem - vystaveno 22. 7. 2009 (1130.74 KB) Informace o dopadu novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - určeno všem - vystaveno 22. 7. 2009

Rozhodování ředitelů podle správního řádu - určeno všem - vystaveno 27. 2. 2009 (31.53 KB) Rozhodování ředitelů podle správního řádu - určeno všem - vystaveno 27. 2. 2009

Požární ochrana staveb - určeno všem - vystaveno dne 19. 12. 2008 (100.64 KB) Požární ochrana staveb - určeno všem - vystaveno dne 19. 12. 2008

Školský rejstřík (metodické doporučení) - určeno všem - vystaveno 15. 10. 2008 (115.17 KB) Školský rejstřík (metodické doporučení) - určeno všem - vystaveno 15. 10. 2008

Označování budov škol (vyjádření MŠMT) - určeno všem - vystaveno 8. 10. 2008 (132.42 KB) Označování budov škol (vyjádření MŠMT) - určeno všem - vystaveno 8. 10. 2008

Uznávání kvalifikací a vzdělání v EU a mimo EU - určeno všem - vystaveno 18. 9. 2008 (85.14 KB) Uznávání kvalifikací a vzdělání v EU a mimo EU - určeno všem - vystaveno 18. 9. 2008

Provoz sportovních zařízení, dětských hřišť a tělocvičen (informace o doporučení MŠMT) - určeno všem - vystaveno 18. 2. 2008 (80.43 KB) Provoz sportovních zařízení, dětských hřišť a tělocvičen (informace o doporučení MŠMT) - určeno všem - vystaveno 18. 2. 2008

Sdělení MŠMT školám k přijímání cizinců - určeno všem - vystaveno 5. 2. 2008 (23.92 KB) Sdělení MŠMT školám k přijímání cizinců - určeno všem - vystaveno 5. 2. 2008

Obory vzdělání - dotaz OŠMT a odpověď MŠMT - určeno ZŠ (197.58 KB) Obory vzdělání - dotaz OŠMT a odpověď MŠMT - určeno ZŠ


Informace o Evropských školách

Základní informace o EŠ (37.02 KB) Základní informace o EŠ

Postup při uznávání vzdělání v EŠ (42.80 KB) Postup při uznávání vzdělání v EŠ


Informace k využití asistenta pedagoga

Metodický pokyn a formulář žádosti (ke stažení) – určeno všem – vystaveno 8. 1. 2018 (62.45 KB) Metodický pokyn a formulář žádosti (ke stažení) – určeno všem – vystaveno 8. 1. 2018


Seznam ZŠ , zajišťujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání  žáků, kteří jsou dětmi  osoby se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie

Informace ke stažení (76.50 KB) Informace ke stažení


Stanovisko MŠMT k otázce činností škol a školských zařízení, které organizují studijní pobyty a další akce, s nimiž souvisí zajišťování dopravy, ubytování a stravování dětí, žáků a studentů (školy v přírodě, lyžařské kurzy, sportovní kurzy apod).

Informace ke stažení (2472.67 KB) Informace ke stažení

 

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku