» AKTUALITY


 

autoskoly
(LURA 23. 10. 2020) Upozornění pro autoškoly a školicí střediska řidičů - Na základě usnesení vlády se zakazuje provoz autoškol, provádění zkoušek z odborné a profesní způsobilosti a obdobných činností souvisejících se zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů a to z důvodů následujících opatření. Dle usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1079 se zakazuje dle článku I. bodu 1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, bodu 4. dále kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě a dále dle usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1078, kterým se omezuje a zakazuje volný pohyb osob z důvodu zamezení šíření nákazy. Usnesení se vykládají ve vzájemném celku, takže u autoškol neprobíhá výcvik ani závěrečné zkoušky. Více na stránkách MD ČR.

 

 

libereckykraj
(LURA 23. 10. 2020) Jak dělají BESIP v jiném kraji: Liberecký kraj - Udělejte si představu, jak aktivní jsou naši kolegové v oblasti BESIP v Libereckém kraji. Veškeré informace o problematice bezpečnosti silničního provozu na jejich území naleznete na stránkách odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Zde je odkaz na roční plán aktivit BESIP pro rok 2020.

 

 

plzenskykraj
(LURA 22. 10. 2020) Jak dělají BESIP u sousedů: Plzeňský kraj - Seznamte se s tím, co všechno dělají kolegové v oblasti BESIP v sousedním kraji. Veškeré podstatné informace k problematice bezpečnosti silničního provozu na jejich území naleznete na facebookovém profilu BESIP - Plzeňský kraj.

 

 

vysocina
(LURA 21. 10. 2020) Jak dělají BESIP u sousedů: Kraj Vysočina - Podívejte se, co všechno dělají v oblasti BESIP v sousedním kraji. Veškeré podstatné informace k problematice naleznete na facebookovém profilu Centra dopravní prevence na Vysočině.

 

 

agresivitazabiji
(LURA 20. 10. 2020) Agresivita zabíjí - BESIP ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven a Policií ČR spustil novou preventivní kampaň „AGRESIVITA ZABÍJÍ “, jejímž cílem je upozornit na problematiku agresivního chování řidičů na silnicích, varovat před riziky, která agresivita způsobuje a přimět řidiče zamyslet se a změnit své chování. Podle České kanceláře pojistitelů (ČKP) pojišťovny vyplatí cca 1,25 až 1,5 mld. Kč každý rok za nehody způsobené agresivními řidiči. Celkem na českých silnicích vznikne v důsledku agresivní jízdy od 21 do 25 tisíc škod ročně, které hradí pojišťovny z povinného ručení. Dle průzkumu STEM/MARK reagují agresivně až dvě třetiny řidičů (67,6 %), pokud je někdo nebezpečně předjede nebo se před ně na poslední chvíli zařadí. Pokud za nimi někdo nedodržuje bezpečnou vzdálenost, reaguje agresivně každý třetí řidič (33,4 %) - nejčastěji zvýšením rychlosti, vybržděním nebo gestikulací a nadávkami. Z průzkumu dále vyplývá, že až v 36 % případů dokáže řidiče vyprovokovat zbytečně pomalá jízda jiných řidičů. Mezi další spouštěče agresivního chování patří předjíždějící se kamiony (34 %), cyklisté omezující provoz (15 %) nebo stání v koloně (12 %). Klíčem v boji proti agresivitě je uvědomění si vlastního nebezpečného chování.

 

 

zelena vlna
(LURA 19. 10. 2020) Nová aplikace "Zpravodaj Zelené vlny" - Stáhněte si mobilní aplikaci a staňte se Zpravodajem Zelené vlny. Pomůžete ostatním řidičům vyhnout se kolonám, nebezpečným překážkám, někdy i škodě, případně zranění. Nejaktivnější zpravodaje v říjnu odměňuje redakce Zelené vlny Radiožurnálu vouchery na kurzy bezpečné jízdy na Autodromu Most. Nalaďte si v autě Radiožurnál a přispějte k bezpečnějšímu provozu na našich pozemních komunikacích. Ke stažení je pro iOS na MacAppStore, nebo pro Android na Google Play.

 

 

nenechseovlivnit
(LURA 19. 10. 2020) Kampaň "Nenech se ovlivnit" - BESIP ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ostartoval novou preventivní kampaň zaměřenou na prevenci řízení pod vlivem alkoholu a drog, a to především u nejmladších řidičů do 25 let. Cílem projektu je motivovat mladé lidi, kteří se účastní akcí s konzumací alkoholu a návykových látek, aby si uvědomili závažná rizika řízení vozidla pod vlivem a chránili své kamarády a blízké tím, že nebudou alkohol a drogy za volantem akceptovat. Odkaz ke kampani.

 

 

projektdrahonice  (LURA 7. 10. 2020) Dnešní projektový den BESIP v Drahonicích - Ve středu 7. 10. 2020 se v MŠ Drahonice (okres Strakonice) uskutečnila akce s názvem Bezpečně do školky. Šlo o projektový den, který byl financován z projektu EU Šablony II. S pravidly a zásadami bezpečného pohybu v dopravním prostředí při cestě do školky seznámil děti krajský koordinátor BESIP Václav Kovář ve spolupráci s pracovníky odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje Lubošem Rákosníkem a Jiřím Píchou. Fotografie naleznete ve fotogalerii

 

 

ddhdrahonice 

(LURA 6. 10. 2020) Bezpečně do MŠ Drahonice - Ve středu 7. října 2020 se v MŠ Drahonice (okres Strakonice) uskuteční akce s názvem Bezpečně do školky. Jedná se o projektový den, jenž je financován z projektu EU Šablony II. S pravidly a zásadami bezpečného pohybu v dopravním prostředí při cestě do školky seznámí děti krajský koordinátor BESIP Václav Kovář ve spolupráci s pracovníky odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

 

 

zruseno  (LURA 14. 9. 2020) Podzimní dopravní soutěže se neuskuteční - Na dnešní poradě organizačního výboru BESIP na ÚAMK v Českých Budějovicích bylo rozhodnuto, že vzhledem k současné situaci budou bez náhrady zrušeny připravované dopravní soutěže v našem kraji. Jedná se o Dopravní soutěž mladých cyklistů pro I. stupeň základních škol ORP České Budějovice a Dopravní soutěž Jihočeského kraje 2020. Děkujeme všem za pochopení.