» AKTUALITY


 

bezpecnost_hrou_tyn_6092020 (LURA 25. 8. 2020) Prázdninové loučení v Týně nad Vltavou bude 6. září 2020 - V něděli 6. 9. 2020 od 14:00 hodin se uskuteční v Týně nad Vltavou v areálu sportoviště Malá Strana akce s názvem Prázdninové loučení - Bezpečnost hrou. Mimo jiné je součástí podporovaných aktivit Týmu silniční bezpečnosti Jihočeského kraje. Více informací pod tímto odkazem.

 

 

strjihvirt2020  (LURA 1. 7. 2020) Předávání cen Jihočeského virtuálního cyklozávodu 2020 - Ve středu 1. července 2020 se od 15:30 hod. v zasedací místnosti č. 2207 odboru dopravy a silničního hospodářství KÚJČK v Českých Budějovicích uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen medailistům Jihočeského virtuálního cyklozávodu 2020. Ceny předávali Ing. Jiří Klása (vedoucí ODSH KÚ JČK), JUDr. Andrea Tetourová (vedoucí oddělení státní správy a územní samosprávy ODSH KÚ JČK) a Václav Kovář (krajský koordinátor BESIP). Fotografie oceňovaných jezdců na rotopedu a cyklistů naleznete ve fotogalerii.

 

dsocyklo2020 

(LURA 30. 6. 2020) Ocenění cyklistům z Drahonic v rámci cyklo akce DSO Zlatý vrch - V sobotu 27. června 2020 před startem cyklo akce DSO Zlatý vrch v Drahonicích proběhlo předání cen za umístění v 1. ročníku Jihočeského virtuálního závodu. Ceny, které do soutěže věnoval BESIP společně s Jihočeským krajem, byly předány cyklistkám a cyklistům, kteří se nebudou moci zúčastnit středečního slavnostního vyhlášení v sídle Jihočeského kraje. Více informací zde. Fotografie naleznete ve fotogalerii.

 

vyhljvc2020  (LURA 22. 6. 2020) Slavnostní vyhlášení a předání cen Jihočeského virtuálního cyklozávodu bude 1. července - Ve středu 1. července 2020 se od 15:30 hod. v zasedací místnosti č. 2207 odboru dopravy a silničního hospodářství KÚJČK v Českých Budějovicích uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen všem medailistům Jihočeského virtuálního cyklozávodu 2020. Termín byl vybrán tak, aby nebyl v rozporu s vládními opatřeními a interními předpisy Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

 

dsjckcb2020  (LURA 9. 6. 2020) Dopravní soutěž Jihočeského kraje 2020 v Českých Budějovicích - Ve čtvrtek 1. října 2020 se v prostorách ÚAMK České Budějovice uskuteční Dopravní soutěž Jihočeského kraje 2020, jež je náhradou za zrušenou DSMC a je určena žákům základních škol, jež projevily zájem o akce Jihočeského kraje v době nouzového stavu. Soutěžit budou čtyřčlenná předem přihlášená družstva v pěti disciplínách, a to v jízdě zručnosti, jízdě na DDH, poskytování první pomoci, pravidlech provozu na pozemních komunikacích a nové disciplíně labyrint. Propozice naleznete pod tímto odkazem.  

 

prvnistupencb2020  (LURA 5. 6. 2020) Dopravní soutěž pro první stupeň ZŠ v Českých Budějovicích - Ve středu 30. září 2020 se v prostorách ÚAMK České Budějovice uskuteční tradiční dopravní soutěž mladých cyklistů, jež je určena žákům prvního stupně základních škol správního obvodu města České Budějovice. Soutěžit budou šestičlenná předem přihlášená družstva ve čtyřech disciplínách, a to v jízdě zručnosti, jízdě na DDH, poskytování první pomoci a pravidlech provozu na pozemních komunikacích. Propozice naleznete pod tímto odkazem

 

frantisekspale  (LURA 4. 6. 2020) Ocenění celoživotní práce Mgr. Františka Špaleho - U příležitosti blížícího se významného životního jubilea byl včera v Českých Budějovicích oceněn pan Mgr. František Špale za celoživotní práci v oblasti dopravního vzdělávání a bezpečnosti silničního provozu. K předávajícím zástupcům Krajského úřadu Jihočeského kraje Ing. Klásovi a JUDr. Tetourové se připojili také vedoucí pracovníci odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice, Městské policie České Budějovice, Oblastního spolku Českého červeného kříže, VOŠ, SPŠ automobilní a technické, Ústředního automotoklubu ČR a Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.

 

dopr2020news  (LURA 18. 5. 2020) Virtuální okresní dopravka se neuskuteční - Pro malý zájem ze strany škol nakonec neuspořádáme plánovaná okresní kola virtuální dopravní soutěže Jihočeského kraje, jež měla být náhradou za zrušenou DSMC. Šesti základním školám, jež se hodlaly virtuální soutěže zúčastnit, bude nabídnuta možnost startu na krajské soutěži, kterou bychom rádi uspořádali na podzim letošního roku. Více informací již brzy zde na těchto stránkách.  

 

dopr20
(LURA 11. 5. 2020) AKTUALIZACE - Jihočeská dopravka 2020 - Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, připravuje společně s krajským střediskem BESIP a ÚAMK Automotoklubem České Budějovice náhradu za zrušenou Dopravní soutěž mladých cyklistů. V našem kraji chceme uspořádat soutěž s pracovním názvem Jihočeská dopravka 2020. Okresní kola by byla na dálku a skládala by se ze tří disciplín (test z pravidel online, labyrint online a jízda na kole na čas). Vítězná družstva z jednotlivých okresů by postoupila na krajské kolo, jež by se uskutečnilo dle pravidel DSMC na podzim v areálu ÚAMK v Českých Budějovicích. Potřebujeme mít představu o tom, zda by byl o soutěž mezi školami zájem a zda jsou pedagogčtí pracovníci schopni utvořit virtuální družstva svých škol pomocí elektronické a mobilní komunikace. Napište, prosím, do 17. 5. 2020 (původní termín byl do 10. 5. 2020) na e-mail rakosnik@kraj-jihocesky.cz, zda se vaše škola zúčastní a ve kterých kategoriích (mladší a starší). Předem vám děkujeme. 

 

 

bezpcesty0420  (LURA 30. 4. 2020) Dnes končí soutěž portálu Bezpečné cesty - Celý měsíc duben probíhala soutěž dopravního portálu Bezpečné cesty. Ještě dnes se do ní můžete zapojit a vyhrát hodnotné ceny jako např. cyklodres, 3D brýle a další. Více informací o soutěži naleznete na stránkách bezpecnecesty.cz.