» AKTUÁLNÍ GRANTY JIHOČESKÉHO KRAJE


V současné době není vypsán žádný grantový program v oblasti BESIP.


Aktuální výzvy

 


(LURA 2. 9. 2014)

 

Dne 15. 8. 2014 byl ukončen příjem žádostí o grantový příspěvek GP Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště a podpora mobilních dopravních hřišť ve školním roce 2014/2015 s alokací 200000,- Kč. Žádosti jsou nyní vyhodnocovány.

 


(LURA 23. 9. 2013)

 

Dne 19. 9. 2013 schválili jihočeští zastupitelé na svém jednání finanční podporu všech 33 došlých a formálně správných žádostí v rámci grantového programu "Podpora dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2013/2014". Seznam žadatelů naleznete zde.

 


(LURA 30. 8. 2013)

 

Dne 30. 8. 2013 skončila možnost podávání žádostí o finanční příspěvek v rámci grantového programu Podpora dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2013/2014.

 


(LURA 24. 6. 2013)

 

Dne 27. 6. 2013 budou zastupitelé Jihočeského kraje projednávat vyhlášení GP "Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2013/2014".  

 


(LURA 22. 2. 2013)

 

Dne 22. 3. 2013 byl Jihočeským krajem vyhlášen grantový program "Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích". Celková alokace grantu je 3.000.000,- Kč, příjem žádostí bude ukončen 15. března 2013 ve 12,00 hod. 

 


(LURA 22. 2. 2013)

 

Dne 22. 2. 2013 Jihočeský kraj vyhlásil grantový program "Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení". Celková alokace grantu je 800.000,- Kč, příjem žádostí bude ukončen 15. března 2013 ve 12,00 hod.  

 


(LURA 25. 9. 2012)

 

Dne 25. 9. 2012  zastupitelé Jihočeského kraje schválili poskytnutí příspěvků celkem 26 žadatelům (mateřským a základním školám se sídlem v Jihočeském kraji) v rámci grantového programu "Podpora porogramu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2012/2013". Grantový program byl vyhlášen dne 26. 6. 2012 a příjem žádostí byl ukončen dne 31. 8. 2012.