» AUTOŠKOLY V JIHOČESKÉM KRAJI


autoškolyAUTOŠKOLY V JIHOČESKÉM KRAJI

 

https://www.vsechny-autoskoly.cz/autoskoly_v_jihoceskem_kraji/

 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, v rámci dopravních soutěží mladých cyklistů a bezpečnostních kampaní úzce spolupracuje s následujícími autoškolami, jimž za činnost nad rámec jejich podnikatelských aktivit tímto děkuje:

 

PrimaAutoškola s.r.o., České Budějovice

 

Profiautoškola ÚAMK, České Budějovice

 

Autoškola VOŠ automobilní a technická, České Budějovice

 

Autoškola BENASI s.r.o., Český Krumlov

 

Autoškola Ille, Třeboň

 

Autoškola Čondl, Kardašova Řečice

 tachovautoskole

(LURA 23. 10. 2020) Používání tachografu při výcviku v řízení - Dovolujeme si převzít zprávu pana Milana Špáse ze dne 21. 10. 2020 ze stránek Centra služeb pro silniční dopravu, která se týká nové aplikace pro řidiče a dopravce: Používání tachografu při výcviku v řízení  Novelizací zákona 111/1994 Sb. došlo od 1.10. k mnoha změnám, které se týkají tzv. výjimkových přeprav. Poměrně bouřlivou diskusi vyvolalo používání tachografu ve vozidlech používaných pro výcvik žadatelů o řidičské oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti či jejich přezkoušení. Pravidla jsou ale jasná a nekompromisní. Pokud je vozidlo spadající do výjimek uvedených v čl. 13 nařízení (ES) 561/2006 vybaveno tachografem, musí ho řidič použít pro vedení záznamu o dobách řízení a odpočinku. Alespoň to tak uvádí zákon 111/1994 Sb. v §3a odst. (6). V případě, že je vozidlo vybaveno analogovým tachografem, vyplní řidič před jízdou záznamový list, tak jak to uvádí prováděcí vyhláška 478/2000 Sb., a vede záznam předepsaným způsobem. Pro použití digitálního tachografu musí být řidič držitelem karty řidiče, kterou před zahájením jízdy vloží do slotu číslo 1 tachografu. Kartu řidiče vydá úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti řidiči, který je držitelem řidičského oprávnění, s výjimkou řidičského oprávnění pro skupiny vozidel AM, A1, A2, A nebo B1. Prakticky jediný problém může nastat tam, kde žadatel není držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B a získává skupinu B + C ve sdruženém výcviku.V takovém případě není možné splnit požadavek zákona 111/1994 Sb. a čistě teoreticky by žadatel ani neměl být přijat do výcviku. Domníváme se však, že by se v tomto případě mohlo, ba dokonce i mělo, postupovat alespoň podle §3a odst. (6), bodu 2. zákona 111/1994 Sb. a záznam vést ručně. Náležitosti ručního záznamu uvádí vyhláška 478/2000 Sb. v §1b odst. (3). Co se týká dokládání činností řidiče pro aktuální den a předchozích sedm dní, provádí se manuální vložení činností prostřednictvím digitálního tachografu.V případě analogového tachografu pak ručním záznamem na záznamový list, nebo jiným způsobem. Takto prozatím hovoří legislativa. V blízké době bude na MD probíhat jednání, které by mohlo některé podmínky změnit. Pokud se tak stane, budeme Vás včas informovat.