» CELOSTÁTNÍ STRATEGIE BESIP 2021 - 2030


Vláda České republiky schválila v pondělí 4. ledna 2021 novou strategiii BESIP.