» KRAJEM OCENĚNÍ PRACOVNÍCI MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ ZA PRÁCI V OBLASTI BESIP


Níže je uveden seznam pracovníků městských úřadů, kteří byli oceněni Jihočeským krajem za celoživotní práci v oblasti BESIP, zejména za pořádání dopravních soutěží. Jihočeský kraj - Krajský úřad chce pravidelně oceňovat formou pamětní plakety kolegyně a kolegy, kteří se věnovali a věnují bezpečnosti silničního provozu po dobu podstatné části svého působení na odborech dopravy.  

 

2018 - Ing. Antonín HLAVÁČEK (Městský úřad Tábor) 

 

2019 - Ing. Michael NOVÁK (Městský úřad Dačice)

 


 

 

Uvítáme vaše návrhy na ocenění pro rok 2020.