» NA KOLE


Bezpečně na kole

 

O používání jízdního kola coby dopravního prostředku se zpravidla hovoří jako o ekologickém způsobu dopravy, který je prospěšný i pro zdraví samotného cyklisty. Vedle těchto přínosů cyklistiky stojí ale fakt, že při dopravní nehodě je cyklista velice zranitelný. Proto připomínáme několik zásad pro bezpečnost cyklisty.

Používat helmu  

Helma ochrání hlavu až v 90% pádů. Cyklisté ale nošení přileb stále podceňují. Podle vědeckých výzkumů však může cyklistu zabít náraz hlavou do pevné překážky již při rychlosti jedenácti kilometrů za hodinu. Výsledky odborných studií prokázaly, že cyklisté, kteří nosí přilbu, podstupují 19 x menší riziko úmrtí než ti, kteří ji nepoužívají. S pomocí ochranných přileb lze předejít 83% fraktur lebky, 53% zranění měkkých částí hlavy a 48% poškození mozku. Zákon 411/2005 Sb. od 1. července 2006 nařizuje povinné nošení přileb na pozemních komunikacích pro cyklisty do 18 let. Všechny cyklistické přilby prodávané v České republice musí plnit normu ČSN EN 1078 a tato informace má být vyznačena na přilbě.

Nosit oděv s reflexními doplňky 

 I ohleduplný a nespěchající řidič se může dostat do situace, kdy špatně viditelnou postavu na ulici spatří až příliš pozdě a tragédii již nemůže zabránit. Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé oblečení a více než na 10x větší vzdálenost než oblečení modré. Aktivním prvkem zvyšujícím bezpečnost za snížené viditelnosti jsou retroreflexní materiály fungující na principu zpětného odrazu, tyto materiály jsou např. použity na dnes běžně dostupných reflexních vestách (cena 85,- Kč), které je možno nosit celoročně.

Kontrolovat technický stav kola

 Jednou za čas je vhodné u jízdního kola zkontrolovat utažení matic a šroubů kol, stav pneumatik a jejich nahuštění, stav a funkčnost brzd, funkčnost osvětlení, napnutí řetězu, čistotu odrazek a zvonící zvonek. K rychlé kontrole před každou jízdou stačí kolo zvednout několik centimetrů do vzduchu a nechat jej dopadnout na zem. Podle zvuku a chování při dopadu lze rozpoznat změnu technického stavu.

Nepodceňovat povinnou výbavu

Účinné brzdy, světla a odrazky jsou pro bezpečnost naprosto klíčové, více informací odkaz dále:       POVINNÁ VÝBAVA JÍZDNÍHO KOLA

 

 

Neposlouchat hudbu (z MP3 přehrávače apod.)

Sluch je pro cyklistu velmi důležitý, často jej varuje před hrozícím nebezpečím dříve než zrak (nákladní automobil blížící se k zatáčce), a tak je možné provést případný úhybný manévr včas.

Znát a ctít  dopravní předpisy