» OCHRANNÉ POMŮCKY


Ochranné pomůcky mají v nejútlejším věku dvě funkce. Primární je samozřejmě ochrana zdraví našich dětí, sekundárně jejich užíváním vytváříme u dětí správné návyky v přístupu k užívání bezpečnostních pomůcek a prostředků v rámci účasti v silničním provozu a tím preventivně vytváříme prvky jejich budoucí ochrany. Na odkazech výše, získáte základní informace o autosedačkách a přilbách nejen cyklistických.