» SEMINÁŘ BESIP PRO PEDAGOGY JIHOČESKÉHO KRAJE


Příští seminář se bude konat ve čtvrtek 28. března 2019 v kruhovém sále zastupitelstva kraje.