» SEMINÁŘ BESIP PRO PEDAGOGY JIHOČESKÉHO KRAJE


Příští seminář se bude konat v březnu roku 2021 v kruhovém sále zastupitelstva kraje.