» SOUTĚŽE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY


V ROCE 2020 BYLA CELOSTÁTNĚ ZRUŠENA DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ.

 

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE JEDNÁ O MOŽNÉ ČÁSTEČNÉ NÁHRADĚ A S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ SE SPOLUPRACUJÍCÍMI INSTITUCEMI USPOŘÁDÁ DOPRAVNÍ SOUTĚŽ JIHOČESKÉHO KRAJE. 

 


 

VE STŘEDU 5. 10. 2016 SE KONÁ 2. ROČNÍK DOPRAVNÍ SOUTĚŽE PRO ŽÁKY I. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V RÁMCI ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE NA DDH PŘI ÚAMK V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 

PROPOZICE ZDE

 


VE STŘEDU 11. 11. 2015 BUDE 2. ROČNÍK DOPRAVNÍ SOUTĚŽE RODIČŮ S DĚTMI V ČESKOBUDĚJOVICKÉM HOPSÁRIU. 

 


 

VE STŘEDU 14. 10. 2015 SE KONÁ DOPRAVNÍ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V RÁMCI ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE NA DDH PŘI ÚAMK V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.

 


ARCHIV:

 

Dopravní soutěž "Nebojte se silnice" pro 1. stupeň základních škol v Táboře

 

Datum: 4. června 2014

 

Místo: DDH Tábor


Dopravní soutěž mladých cyklistů pro 1. stupeň základních škol v Táboře

 

Datum: 5. června 2013

 

Místo: DDH Tábor 


 

Jihočeský kraj - Krajský úřad vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti ze základních škol a víceletých gymnázií  

 

na téma: 

 

BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY - mapa nejbezpečnější cesty do školy

 

Soutěží chceme upozornit na problém bezpečnosti na komunikacích ve vztahu chodec a řidič při každodenní cestě do školy. Cílem je, aby si děti uvědomovaly nebezpečí při pohybu v konfrontaci s dopravními prostředky za všech okolností. Jejich úkolem je tedy zakreslit do mapy dopravní situace, do kterých se dostávají během cesty do školy, a rozpoznat potenciálně nebezpečné situace a navrhnout  jejich řešení.

 

1.  Soutěžící si vytvoří mapu cesty do školy (kopie skutečné mapy či nákres).

 

2.  Do stejné mapy vyznačí kritická a nebezpečná místa pro chodce.

 

3.  Do mapy vyznačí místa pro bezpečnější přecházení.

 

4.  Vyznačí nejbezpečnější cestu do školy.

 

 

Kategorie:    ročník narození 1999 - 2000

 

                        ročník narození 2001 - 2002

 

                        ročník narození 2003 - 2005

 

                        ročník narození 2006 - 2007  

 

                

                 

Formát:            libovolný (doporučujeme A2)    

 

Technika:         libovolná

 

Soutěžící mohou své obrázky tvořit ve škole i doma.

 

 

Účastníci soutěže musí být z Jihočeského kraje  nebo navštěvovat školu, která zde má své sídlo. Každý může odevzdat jen jeden soutěžní obrázek, na kterém musí být na zadní straně následující údaje:

 

Jméno a příjmení

 

Ročník narození

 

Kategorie

 

Škola

 

Adresa

 

Telefonický kontakt

 

 

Výtvarné práce bez obálky přijímá podatelna Krajského úřadu Jihočeského kraje nebo je možné je zaslat na adresu:  Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

 

Termín: do 30. 6. 2014 do 12:00 hodin.

 

Práce nesplňující pravidla budou vyřazeny. Obrázky nebudou autorům vráceny.

 

V každé kategorii bude vyhodnoceno deset nejlepších autorů, z nichž první tři budou odměněni.

 

Nejlepší práce budou na začátku školního roku 2014/15 vystaveny ve vestibulu a na chodbách Krajského úřadu Jihočeského kraje. Autoři a jejich rodiče (učitelé) budou pozváni na vernisáž konanou v říjnu 2014, kde jim budou předány ceny.  Absolutní vítěz, kterého vybere odborná porota, získá jízdní kolo.

 

Případné dotazy budou zodpovězeny na tel. čísle 386 720 133 (Luboš Rákosník).