Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Úsek vedoucího odboru

  • provádí odvolací řízení ve věci povolování loterií a jiných podobných her či ve věci ukládání sankcí za provozování loterií a jiných podobných her v rozporu se zákonem nebo povolením
  • zajišťuje metodickou pomoc obcím na úseku loterií a jiných podobných her
  • zpracovává vyjádření k žalobám ke krajskému soudu proti rozhodnutím o odvolání
  • objednává, protokolárně vydává obcím, eviduje a provádí roční vyúčtování identifikačních známek pro označení VHP
  • objednává, protokolárně vydává obcím, eviduje a provádí roční vyúčtování pokutových bloků
    - zajišťuje fyzickou likvidaci poškozených a neupotřebitelných pokutových bloků po předchozím souhlasu MF ČR
  • dohledává a poté na podkladě listin sděluje výši nedoplatku přídělové ceny pro potřeby pozemkového úřadu

Oddělení spisové služby

  • zajišťuje agendu CZECH POINT, konverzi dokumentů na žádost

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku