Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2018

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Výsledky dotačního řízení pro rok 2018


Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 22. 02. 2018 usnesením č. 20/2018/ZK-11 rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb v Jihočeském kraji  pro rok 2018. Výsledky jsou zveřejněny v přiložené tabulce níže.

Došlé a podpořené žádosti (117.38 KB) Došlé a podpořené žádosti

 

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k dotačnímu řízení Jihočeského kraje v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2018


Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 22. 06. 2017 usnesením č. 237/2017/ZK-7 schválilo Metodiku pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018, včetně jejich příloh. Uvedené dokumenty jsou zveřejněny rovněž v sekci / Dotace, Fondy EU / Programové dotace Jihočeského kraje / Aktuální výzvy/.

Účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje se poskytuje poskytovatelům sociálních služeb k financování běžných (neinvestičních) nákladů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje a bude poskytovatelům služeb poskytnuta jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Dotace může být poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb, které jsou v souladu s platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a které jsou zařazeny do sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na rok 2018.
Termín pro podávání žádostí o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018 je od 2. 10. 2017 do 31. 10. 2017, žádost musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím příslušné internetové aplikace (OKslužby-poskytovatel), kterou spravuje MPSV. Informace o provozu aplikace OKslužby - poskytovatel, včetně uživatelské příručky jsou zveřejněny na stránkách MPSV.
Zároveň upozorňujeme, že zde v průběhu měsíce září 2017 budou zveřejněny specifické přílohy k žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2018, které budou vkládány do aplikace k této žádosti.

Přílohy k žádosti o dotaci (81.00 KB) Přílohy k žádosti o dotaci

Kontaktní osoby:

Mgr. Renata Zumrová, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720646
Ing. Jiří Pavlíček, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720781
Ing. Lucie Marischková, e-mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720783

Metodika JčK 2018 (135.29 KB) Metodika JčK 2018

Př 1 Metodiky Principy 2018 (97.93 KB) Př 1 Metodiky Principy 2018

Př 2 Metodiky Smlouva 2018 (83.28 KB) Př 2 Metodiky Smlouva 2018

Př 3 Metodiky Formulář hlášení změn (34.50 KB) Př 3 Metodiky Formulář hlášení změn

Př 4 Metodiky Formuláře pro vyúčtování účelové dotace (52.00 KB) Př 4 Metodiky Formuláře pro vyúčtování účelové dotace

Př 5 Metodiky Formulář pro finanční vypořádání účelové dotace (36.50 KB) Př 5 Metodiky Formulář pro finanční vypořádání účelové dotace

Př 6 Metodiky UZNATELNÉ NEUZNATELNÉ NÁKLADY (59.00 KB) Př 6 Metodiky UZNATELNÉ NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku