Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Záměry projednávané podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Jednotlivé záměry v celostátním informačním systému EIA

Odkaz na jiné stránky Východní obchvat Borovan, silnice II/157

Odkaz na jiné stránky Areál Animal

Odkaz na jiné stránky Přeložka silnice II/156, hráz rybníka Žár

Odkaz na jiné stránky Zastavovací plán dostavby areálu Krsice – II. etapa

Odkaz na jiné stránky Výroba extrudovaných krmiv pro zvířata v zájmovém chovu – provozovna Číčenice

Odkaz na jiné stránky Retail Park České Budějovice

Odkaz na jiné stránky Lyžařský areál Horní Planá - Houbový vrch

Odkaz na jiné stránky Produkční stáj Opařany II

Odkaz na jiné stránky Rekonstrukce ochranných valů před střelbou a terénní úpravy střeliště a ostatních ploch - Čekanice u Tábora

Odkaz na jiné stránky I/20 Písek – Pištín, uspořádání 2 + 1

Odkaz na jiné stránky Technologický park České Budějovice, Na Světlících

Odkaz na jiné stránky Průmyslový park Chotoviny - sever a jih

Odkaz na jiné stránky I/23 Kardašova Řečice – obchvat

 

Další informace k projednávaným záměrům můžete získat na odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, ul. B. Němcové 49/3, České Budějovice:


Ing. Jitka Kořínková, e-mail: korinkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 611 v kanceláři č. 222
Ing. Kateřina Pernikářová, e-mail: pernikarova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 648 v kanceláři č. 223
Ing. Jana Kubecová, e-mail: kubecova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 767 v kanceláři č. 223
Ing. Petra Zoubková, e-mail: zoubkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 735 v kanceláři č. 222

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku